Spor Sağlık ve Beslenme


Spor Sağlık ve Beslenme

Sağlık 1940’lı yıllarda “hasta olmama” olarak tanımlanıyorken, günümüzde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yalnızca hastalığın ya da sakatlığın olmaması olarak değil fiziksel, sosyal ve psikoloji fiziksel aktivite seviyeleri, fiziksel uygunluk ve sigara alışkanlığı gibi sağlık ilişkili alışkanlıklar kronik hastalık risklerini etkileyebilir.

Düzenli egzersiz, beslenme ve stres yönetimini içeren sağlıklı yaşam tarzlarının hastalıklarda önleyici rol oynadığını, sağlıklı yaşam tarzının olmayışının ise kalp damar hastalıkları ile psikosomatik hastalıkların ortaya çıkma oranlarını artırmaktadır.

Fiziksel aktivite seviyeleri, fiziksel uygunluk ve sigara alışkanlığı gibi sağlık ilişkili alışkanlıklar kronik hastalık risklerini etkileyebilir.

Modern teknoloji ile birlikte fiziksel aktiviteye dayanan yükler azalmıştır. Bir zamanlar, bir saatlik çaba gerektiren işler günümüzde kısa zamanda kolaylıkla yapılabilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar serbest zaman etkinlikleri için daha fazla zamana sahip olmalarına rağmen pek çok serbest zaman aktivitesi, fiziksel çabayı gerektirmemektedir. Yetersiz fiziksel aktivite, obezite, yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet gibi hipokinetik hastalıklara neden olur. Ayrıca, modern yaşamda oldukça yaygın olan hareketsizlik ve sigara içme, akciğer kanserine yol açar. Hareketsizliğin sebep olduğu hastalıkların gün geçtikçe artması uluslararası alanda egzersiz ve sporun önemini artırmakta ve yararları nedeni ile önemli bir sosyal fenomen olma fonksiyonu kazandırmaktadır.

Beden eğitimi ve sporun amacı, bireylere düzenli egzersiz yapma alışkanlığı kazandırmaktır. Bu bağlamda, egzersiz ve sporu yaşamının bir parçası haline getiremeyen bireyleri egzersiz yapmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek önemlidir. Çağımızda, sporun bilinçli olarak yaygınlaştırılması ve halkın çağdaş anlamda spor yapması ile gelişmişlik arasında önemli ölçüde bir paralelliğin varlığı kabul edilmektedir. Hem çocuklar hem de yetişkinler açısından düzenli ve bilinçli olarak spor yapmak sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek için oldukça önemlidir. Çağımız hızlı değişim ve gelişimin oldukça yoğun olduğu bir dönemi yaşamaktadır. Her toplumsal kurum gibi, sporun da bu değişme ve gelişmelerden etkilendiği muhakkaktır.

Spor dinamik yönüyle kitlelerin büyük bir bölümünün ilgisini çekmekte, sağlığın simgesi, barışın, dostluğun ve kültürel yakınlaşmanın odak noktası olarak kabul edilmektedir. Spor, günümüzde bir boş zaman uğraşı, sağlık ve zinde kalma aracı, büyük bir ekonomik sektör, ticari, propaganda ve reklam aracı haline gelmiştir. Toplumdaki bireylerin sağlıklı olması, kendini tanıması, yetenek ve yeterliklerinin farkında olması, potansiyelini tümüyle gerçekleştirebilmesi için boş zamanlarını bilinçli bir biçimde değerlendirmesi gerekir.


Yazar: admin

Yayınlanma Tarihi: 23 Ekim 2019

Kategori: Genel

Görüntüleme: 1086 Defa

Etiketler:

Bir cevap bırakın.